fbpx

אַיֶּכָּה בבתי ספר

התערבות בית ספרית בשיטת אַיֶּכָּה מיושמת בבתי ספר ומהווה  תכנית חיצונית מאושרת ומומלצת ע”י משרד החינוך (למידע על התוכנית):

“המורה כמגדלור – שיטת אַיֶּכָּה לקשר מגדל בין מורים לתלמידים”

מודל העבודה לבתי ספר כולל את המרכיבים הבאים:

1.הרצאת הכרות עם שיטת אייכה ועקרונותיה לכלל צוות בית הספר וההורים.

2. הדרכה לצוות מוביל הבית ספרי. בהדרכה ניתן דגש על:

 • הקניית כלים להובלת הצוות החינוכי בהתאם לעקרונות השיטה והערכים החשובים למנהלת בית הספר.
 • רכישת כלים להפיכת בית הספר לסביבה מגדלת ומוגנת לכלל יושביו, מורים ותלמידים.  

3. לימוד עקרונות הגישה לחברי הצוות החינוכי. תכנית הלימוד כוללת:

 • התייחסות לאתגרים העכשוויים של המורה.
 • הצגת גישת אַיֶּכָּה לגבי התפתחות קשיים ופסיכופתולוגיה אצל ילדים.
 • מקומו של המורה בסיוע לילד בעל קשיים לחזור למהלך התפתחותי תקין.
 • זיהוי וגמילה מדפוסי תקשורת שאינם מייצרים שינוי , הבהרת המונחים  ‘ערכים התפתחותיים’, ה’מורה כמגדלור’ ו’סביבה מגדלת’.
 • עקרונות השפה המגדלת- הנכחה עצמית של איש החינוך, בהירותו ביחס לעמדתו ולערכיו, ביסוס מוגנות ויכולת התאמת המסר (המילולי והמעשי) שלו לעמדת היחס של הילד.
 • תהליך הלימוד משלב תאוריה עם עידוד להתבוננות עצמית של המורה והגברת היכרותו עם דפוסי התגובה האישיים שלו, במיוחד אל מול מפגשים מאתגרים עם תלמידים. 

4. הדרכת מורים בקבוצות קטנות
במרכזה של ההדרכה תרגול הכלים שנלמדו במסגרת הקודמת, והדרכה על יישום השיטה במפגש מול הכיתה ומול התלמיד היחיד. הרכב הקבוצה הינו בהתאם לצרכי בית הספר (למשל, קבוצת מורים מתחילים או קבוצת מורים של שכבה מסוימת, קבוצת מחנכים או קבוצת מורים מקצועיים וכו’). ההדרכה מתקיימת בקבוצות הקטנות מתמקדת בדברים הבאים:

 • פיתוח היכולת להיות מגדלור בעמידה מול כיתה.
 • שיפור ההתמודדות עם מצבי מתח וקונפליקטים במפגש עם תלמיד מאתגר באמצעות הכלים התקשורתיים שנלמדו.  
 • ליווי תכניות התערבות אישיות לקידום התפתחות של תלמידים בעלי קשיים ובכלל זה גם כאלה שאינם נמצאים בשיתוף פעולה עם הצוות. 

5. הדרכה ממוקדת למורה וסייע/ת – לתלמידים עם זכאות.


שילוב של כל המרכיבים של התוכנית (1-5) מאפשר:

 • שילוב תיאוריה ופרקטיקה.
 • שילוב של עבודה מניעתית – מערכתית שאינה תגובתית  וגם עבודה פרטנית במקרים של ילדים מאתגרים.
 • שילוב של עבודה בקבוצות קטנות/הדרכה פרטנית למורה במקביל לעבודה בקבוצות גדולות בהן אותה מורה משולב/ת.
 • מיקוד שהוא גם בהנהלה אבל גם בצוות.

בעקבות ההתערבות בשיטת אַיֶּכָּה בבתי ספר, ניתן לצפות ל:

 • ירידה בשכיחות מקרי האלימות.
 • שיח חדש בין הילדים והמבוגרים.
 • שפה חדשה ואחידה בקרב המבוגרים למצבי פער וקונפליקט.
 • כלים יישומיים לעבודת הצוות אל מול בעיות התנהגות.
 • ביסוס תחושת אופטימיות ומסוגלות בקרב הצוות – מתוך שינוי תודעתי.
 • שיטה אחת כלל מערכתית ולא ריבוי תכניות ושיטות.
 • פיתוח וביסוס תחושת האחריות בקרב התלמידים ביחס להתנהגותם והתפתחותם.

כדי לשמוע עוד על תוכנית ההתערבות “המורה כמגדלור” והזמנה לבית הספר, צרו איתנו קשר

Open chat
כתבו לנו
דברו איתנו - במה נוכל לעזור?