הכשרת מנחים של צוותי חינוך


למי מיועדת ההכשרה

מסלולי ההכשרה מיועדים לאנשי חינוך בכירים, ולמטפלים העובדים עם מערכת החינוךאו במערכת החינוך – מנהלים, יועצים חינוכיים, רכזים, מדריכים, בעלי מקצוע טיפולי (פסיכולוגים, מטפלים בהבעה וכד’). על הלומדים להיות בעלי תואר שני.

מסלול ההכשרה

שנה א’ – עקרונות וכלים בסיסיים של שיטת אַיֶּכָּה, אותם יכולים הלומדים לשלב במסגרת עבודתם המקצועית בתפקידם במערכת החינוך. הלימודים כוללים סדנאות התנסות חווייתית ללומדים.

שנה ב’ שיטות וכלים להנחיית אנשי חינוך וצוותים חינוכיים לקידום התפתחותם של תלמידים המתקשים להשתלב במרחב הבית ספרי, הן ברמה הלימודית והן ברמה ההתנהגותית. בנוסף מוכשרים הלומדים להנחות קבוצות הורים מניעתיות לילדים צעירים.

ההכשרה כוללת התנסות מעשית אישית בהנחיית איש חינוך ובהנחיית קבוצת הורים, תוך כדי קבלת הדרכה במסגרת הלימודים.

היקף ההכשרה: בשנה א’ – 5 ש”ש, בשנה ב’ – 5 ש”ש + 1 ש”ש התנסות מעשית.

תעודה: לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין בשיתוף עם אַיֶּכָּה. התעודה מסמיכה ללוות צוותים חינוכיים ולהנחות קבוצות הורים מניעתיות להורים לילדים צעירים.

למידע נוסף והשארת פרטים


מועדי ההכשרה

הלימודים מתקיימים במכללה האקדמית לחינוך ע”י דוד ילין, בירושלים.

ימי שני בין השעות 16:00-20:00 בחודשים אוקטובר – יוני.

גמול השתלמות:  על – פי התקנות של משרד החינוך.

למידע נוסף והשארת פרטים


חדש – הכשרת אַיֶּכָּה לאנשי חינוך גם בתל אביב!

ימי שני בין השעות 16:00 – 20:00, בחודשים אוקטובר – יוני.

מסלול זה אינו במסגרת מכללת דויד ילין, אך תוכנית הלימודים זהה. התעודה היא מטעם אַיֶּכָּה’.

למידע נוסף והשארת פרטים


צוות המורים במסלול ההכשרה