fbpx

מידע כללי – אייכה בחינוך

בשנים האחרונות מיושמת שיטת אַיֶּכָּה במערכת החינוך ונותנת מענה מכיוון חדש לאתגרי הקשר מורה – תלמיד.

הניסיון המתמשך שלנו בליווי והכשרה של מנהלים, מורים, גננים ואנשי מקצוע נוספים במערכת החינוכית, מלמד על צורך עז במענה אפקטיבי לקושי הולך וגובר בהתמודדות עם תופעות של קשיי התנהגות ברמות שונות במסגרות החינוכיות. אנשי חינוך רבים חווים עצמם מתקשים להשפיע על תלמידים שלא באמצעות מאבקי כוח, מתמודדים עם תחושות מאתגרות של העדר מוגנות, חוסר אונים ובלבול לגבי אופי הקשר והתקשורת עם התלמידים.

ייחודה של השיטה היא בכך שהיא לא מדברת על מה עוד המורה/הגננת יכול לעשות אלא מהו הדבר האחר שהם יכולים לעשות על מנת לייצר שינוי. במסגרת יישום שיטת אַיֶּכָּה בגנים ובבתי ספר, רוכשים צוותי החינוך ידע וכלים המאפשרים להם לחזור להיות מי שמשפיעים על התלמידים ומסייעים להתפתחותם גם כשמדובר בילדים שלא משתפים פעולה עם המבוגרים המבקשים לקדם אותם. התהליך כולל זיהוי וויתור על דפוסי שיח שאינם מקדמים,  הבנת האופנים בהם המבוגרים, למרות רצונם, מאפשרים בחירות התנהגותיות שאינן מטיבות של הילדים, והתייחסויות בלתי מתאימות של הילדים כלפיהם. התהליך כולל לימוד עקרונות “השפה המגדלת” שהינה תקשורת ערכית, בהירה, מכבדת ועוצמתית הנשענת על ביטויים מילוליים ותקשורתיים.

ניסיוננו מראה שלשימוש בשיטת אַיֶּכָּה יש השפעה מיטיבה משמעותית ומהירה יחסית במוסדות חינוכיים הנחשפים אליה, בשיפור האקלים בגנים והאקלים הבית ספרי, בחיזוק חווית המוגנות והמסוגלות של המורים והגננים ובהפחתה ברורה של התנהגויות מאתגרות של ילדים/תלמידים ברצף מהקל עד לחמור.

העשייה של אַיֶּכָּה בשדה החינוכי מתקיימת בכמה ערוצים:

Open chat
כתבו לנו
דברו איתנו - במה נוכל לעזור?