fbpx

האם טיפולים בשיטת אַיֶּכָּה הם טיפולים ארוכים?

כמו בכל טיפול, אין אפשרות להעריך מראש את משך הטיפול, אולם לעיתים קרובות השנויים מתחילים לקרות מהר מהצפוי. מכיון שהשינוי מושג באמצעות שינוי בעמדה ובצורת התקשורת של ההורים, הנמצאים עם הילדים שעות רבות בכל שבוע ומהווים דמויות מרכזיות בעולמם, מהירות השינוי עשויה להפתיע את מי שמורגל בשינויים איטיים של תהליכים פסיכותרפויטיים. במקרים רבים משך הטיפול נמדד בחדשים אחדים, אולם בחלק מהמקרים נחוץ ליווי ממושך יותר.

Open chat
כתבו לנו
דברו איתנו - במה נוכל לעזור?