fbpx

מה מייחד את הטיפול בשיטת אַיֶּכָּה?

אַיֶּכָּה היא שיטה המטפלת בקשת רחבה מאוד של בעיות אצל ילדים בכל הגילאים: בעיות התנהגות, בעיות רגשיות, ליקויים וקשיים תפקודיים והתפתחותיים מסוגים שונים. הטיפול בילד נעשה באמצעות עבודה עם ההורים ולא ישירות עם הילד.  בשונה מגישות טיפוליות אחרות , באַיֶּכָּה ניגשים לטפל בבעיות מנקודת מבט הבודקת מה מאפשר את התקיימותן של הבעיות, ולא מנקודת מבט הבודקת את המניעים לקיומן.  מתוך נקודת מוצא זו, הטיפול לא נעשה ישירות עם הילד (על המניעים הלא מודעים שבבסיס ההתנהגות הבעייתית שלו), אלא נעשה באמצעות עבודה עם ההורים, על זיהוי הנקודות בהן ההורים מאפשרים את התקיימות הבעיה (את ההתנהגות הלא רצויה, למשל) וטיפול בהן. בהדרכה לומדים ההורים צורת תקשורת הנקראת “שפה מגדלת”  באמצעותה מכוון ההורה את הילד לפתח את היכולות הדרושות על מנת לחזור למסלול התפתחות תקין. השיטה רואה בהורה את האדם החשוב ביותר בחייו של ילדו, ואת הקשיים של הילד כקשורים, מושפעים ולעיתים אף נובעים מגורמים שונים בסביבתו, ולכן מושפעים מיידית משנויים החלים בגורמים אלה. לשיטה יתרונות ברורים במקרים בהם הילד עצמו אינו מעוניין בטיפול, אינו מפיק תועלת מטיפול או אם ההורים מסיבות שונות אינם רוצים שהילד יגיע בעצמו לטיפול. אבל מעבר לכך, התזוזות במערכת המשפחתית מיטיבות עם המשפחה כולה ולא רק עם הילד שבשבילו הייתה הפנייה.

Open chat
כתבו לנו
דברו איתנו - במה נוכל לעזור?