ליטל לבבי

מנתחת התנהגות.
מדריכה צוותים חינוכיים בנושאי התנהגות, מתי"א מעלה והר.
בעלת תואר ראשון בחינוך מיוחד ושילוב אומנויות בחינוך.
מדריכת הורים ומנחת צוותי חינוך בשיטת אייכה.