נתן מגד

MA בעבודה סוציאלית (התמחות ילדים ומשפחה) מאוניברסיטת בן-גוריון.
עובד ביחידה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר בתל השומר.
חבר מומחה באיט"ה.
מקבל בקליניקה פרטית בתל אביב ובשפיים