fbpx

ריה פרוסט

השתקפות ההמשגה האינטרסובייקטיבית ב”שפה המגדלת”, שפת תקשורת חדשנית שהשפעתה המיטיבה מוסברת בעזרת מושגי יסוד של החשיבה של ג’סיקה בנג’מין ודניאל סטרן

בהרצאתי היום ארצה להציג שתי תיאוריות פסיכואנליטיות בעלות זיקה לשיטת ההדרכה ההורית ״אייכה״ לטיפול בילדים. אציג את התפיסה האינטר-סובייקטיבית של ג׳סיקה בנג'מין להתפתחות העצמי, שמתמקדת בהתפתחות המוקדמת של העצמי ביחס לאחר כפי שזו מתוארת בספרה The Bonds of Love. בנוסף, אתייחס לחלקים מהמשגתו התיאורטית של דניאל סטרן. בעוד שגישת ״אייכה״ לטיפול בילדים דרך עבודה עם ההורים מתמקדת בעיקר בשינויים בתקשורת [...]

Open chat
כתבו לנו
דברו איתנו - במה נוכל לעזור?