fbpx

הקשר המגדל בשדה החינוכי

מידע כללי

בשנים האחרונות מיושמת שיטת אַיֶּכָּה במערכת החינוך ונותנת מענה מכיוון חדש לאתגרי הקשר מורה – תלמיד.

הניסיון המתמשך שלנו בליווי והכשרה של מנהלים מורים ואנשי מקצוע נוספים במערכת החינוכית, מלמד על צורך עז במענה אפקטיבי לקושי הולך וגובר בהתמודדות עם תופעות של קשיי התנהגות ברמות שונות במסגרות החינוכיות. אנשי חינוך רבים חווים עצמם מתקשים להשפיע על תלמידים שלא באמצעות מאבקי כוח, מתמודדים עם תחושות מאתגרות של העדר מוגנות, חוסר אונים ובלבול לגבי אופי הקשר והתקשורת עם התלמידים.

ייחודה של השיטה היא בכך שהיא לא מדברת על מה עוד המורה/הגננת יכול לעשות אלא מהו הדבר האחר שהם יכולים לעשות על מנת לייצר שינוי. במסגרת יישום שיטת אַיֶּכָּה בגנים ובבתי ספר, רוכשים צוותי החינוך ידע וכלים המאפשרים להם לחזור להיות מי שמשפיעים על התלמידים ומסייעים להתפתחותם גם כשמדובר בילדים שלא משתפים פעולה עם המבוגרים המבקשים לקדם אותם. התהליך כולל זיהוי וויתור על דפוסי שיח שאינם מקדמים,  הבנת האופנים בהם המבוגרים, למרות רצונם, מאפשרים בחירות התנהגותיות שאינן מטיבות של הילדים, והתייחסויות בלתי מתאימות של הילדים כלפיהם. התהליך כולל לימוד עקרונות “השפה המגדלת” שהינה תקשורת ערכית, בהירה, מכבדת ועוצמתית הנשענת על ביטויים מילוליים ותקשורתיים.

ניסיוננו מראה שלשימוש בשיטת אַיֶּכָּה יש השפעה מיטיבה משמעותית ומהירה יחסית במוסדות חינוכיים הנחשפים אליה, בשיפור האקלים הבית ספרי, בחיזוק חווית המוגנות והמסוגלות של המורים ובהפחתה ברורה של התנהגויות מאתגרות של תלמידים ברצף מהקל עד לחמור.

העשייה של אַיֶּכָּה בשדה החינוכי מתקיימת בכמה ערוצים:

 • תכניות להכשרת מנחים – לימוד מיומנויות הדרכה וליווי של אנשי חינוך, מנהלים , צוותים חינוכיים בבתי ספר ובגנים. למידע אודות תוכנית ההכשרה.
 • תכנית התערבות של אַיֶּכָּה בגנים ובבתי ספר – תוכנית “המורה כמגדלור: שיטת אַיֶּכָּה לקשר מגדל בין מורים לתלמידים. תכנית זו מוכרת ע”י משרד החינוך ונמצאת ברשימה מצומצמת של תכניות המיועדות לילדים מאתגרים. למידע אודות תוכנית “המורה כמגדלור”.

___________________________________________________________________________________________________

אייכה בבתי ספר

התערבות בית ספרית בשיטת אַיֶּכָּה מיושמת בבתי ספר ומהווה  תכנית חיצונית מאושרת ומומלצת ע”י משרד החינוך (למידע על התוכנית):

“המורה כמגדלור – שיטת אַיֶּכָּה לקשר מגדל בין מורים לתלמידים”

מודל העבודה לבתי ספר כולל את המרכיבים הבאים:

1. הרצאת הכרות עם שיטת אייכה ועקרונותיה לכלל צוות בית הספר וההורים.

2. הדרכה לצוות מוביל הבית ספרי. בהדרכה ניתן דגש על:

 • הקניית כלים להובלת הצוות החינוכי בהתאם לעקרונות השיטה והערכים החשובים למנהלת בית הספר.
 • רכישת כלים להפיכת בית הספר לסביבה מגדלת ומוגנת לכלל יושביו, מורים ותלמידים.  

3. לימוד עקרונות הגישה לחברי הצוות החינוכי. תכנית הלימוד כוללת:

 • התייחסות לאתגרים העכשוויים של המורה.
 • הצגת גישת אַיֶּכָּה לגבי התפתחות קשיים ופסיכופתולוגיה אצל ילדים.
 • מקומו של המורה בסיוע לילד בעל קשיים לחזור למהלך התפתחותי תקין.
 • זיהוי וגמילה מדפוסי תקשורת שאינם מייצרים שינוי , הבהרת המונחים  ‘ערכים התפתחותיים’, ה’מורה כמגדלור’ ו’סביבה מגדלת’.
 • עקרונות השפה המגדלת- הנכחה עצמית של איש החינוך, בהירותו ביחס לעמדתו ולערכיו, ביסוס מוגנות ויכולת התאמת המסר (המילולי והמעשי) שלו לעמדת היחס של הילד.
 • תהליך הלימוד משלב תאוריה עם עידוד להתבוננות עצמית של המורה והגברת היכרותו עם דפוסי התגובה האישיים שלו, במיוחד אל מול מפגשים מאתגרים עם תלמידים. 

4. הדרכת מורים בקבוצות קטנות
במרכזה של ההדרכה תרגול הכלים שנלמדו במסגרת הקודמת, והדרכה על יישום השיטה במפגש מול הכיתה ומול התלמיד היחיד. הרכב הקבוצה הינו בהתאם לצרכי בית הספר (למשל, קבוצת מורים מתחילים או קבוצת מורים של שכבה מסוימת, קבוצת מחנכים או קבוצת מורים מקצועיים וכו’). ההדרכה מתקיימת בקבוצות הקטנות מתמקדת בדברים הבאים:

 • פיתוח היכולת להיות מגדלור בעמידה מול כיתה.
 • שיפור ההתמודדות עם מצבי מתח וקונפליקטים במפגש עם תלמיד מאתגר באמצעות הכלים התקשורתיים שנלמדו.  
 • ליווי תכניות התערבות אישיות לקידום התפתחות של תלמידים בעלי קשיים ובכלל זה גם כאלה שאינם נמצאים בשיתוף פעולה עם הצוות. 

5. הדרכה ממוקדת למורה וסייע/ת – לתלמידים עם זכאות.


שילוב של כל המרכיבים של התוכנית (1-5) מאפשר:

 • שילוב תיאוריה ופרקטיקה.
 • שילוב של עבודה מניעתית – מערכתית שאינה תגובתית  וגם עבודה פרטנית במקרים של ילדים מאתגרים.
 • שילוב של עבודה בקבוצות קטנות/הדרכה פרטנית למורה במקביל לעבודה בקבוצות גדולות בהן אותה מורה משולב/ת.
 • מיקוד שהוא גם בהנהלה אבל גם בצוות.

בעקבות ההתערבות בשיטת אַיֶּכָּה בבתי ספר, ניתן לצפות ל:

 • ירידה בשכיחות מקרי האלימות.
 • שיח חדש בין הילדים והמבוגרים.
 • שפה חדשה ואחידה בקרב המבוגרים למצבי פער וקונפליקט.
 • כלים יישומיים לעבודת הצוות אל מול בעיות התנהגות.
 • ביסוס תחושת אופטימיות ומסוגלות בקרב הצוות – מתוך שינוי תודעתי.
 • שיטה אחת כלל מערכתית ולא ריבוי תכניות ושיטות.
 • פיתוח וביסוס תחושת האחריות בקרב התלמידים ביחס להתנהגותם והתפתחותם.

כדי לשמוע עוד על תוכנית ההתערבות “המורה כמגדלור” והזמנה לבית הספר, צרו איתנו קשר

___________________________________________________________________________________________________

אייכה בגני ילדים

תוכנית התערבות בגנים – הגנן/גננת כמגדלור

תוכניות התערבות של אַיֶּכָּה בגני ילדים נותנות מענה לשתי מטרות חשובות:

1.הכוונה להתפתחות והתנהלות “בריאה” בגן על בסיס “תקשורת מגדלת” – פעילות מניעתית של צוות הגן שמייצרת סביבת עבודה טובה וסביבה מגדלת עבור הילדים בו.

בגילאי הגן קיימת חשיבות גדולה לרכישת מיומנויות התפתחותיות כגון: היכולת לראות את האחר, להתחשב במבוגרים ובילדים אחרים, לשתף פעולה עם בקשות של מבוגרים גם כשלא מתאים לי, לדחות סיפוקים, להתמודד עם תסכול, להתאמץ כשקשה, וכד’.

ללא הכוונה מתאימה של הסביבה, הורים וגננות/גננים,  קיים קושי לפתח מיומנויות אלה. הורים נוטים כיום  לגונן על ילדים, בעיקר ילדים צעירים, ופחות לכוון אותם להתמודדויות תואמות גיל.

התנהלות מגוננת קיימת אפילו יותר כשמדובר בהורים לילדים עם אתגרים מיוחדים לגביהם הרצון לגונן ולהקל גדול יותר.

גם גננים/גננות לעיתים מתקשים לכוון ילדים להתנהגויות תואמות גיל, בעיקר ילדים עם קשיים, ובמיוחד כשהמסרים שהם מקבלים מההורים הם – לא לדרוש, לא ללחוץ, להתאים את עצמם לילדים וכד’.

שיטת אַיֶּכָּה היא שיטה שבמרכזה פיתוח יכולות חדשות וחיזוק יכולות חשובות בקרב ילדים (לקריאה על הטיפול בשיטת אַיֶּכָּה לחץ כאן) . ליווי הצוות בגנים (ולעיתים גם ליווי ההורים) מקנה כלים לכוון את הילדים להתפתחות היכולות החשובות הללו, ומסייע למניעת התפתחות של פסיכופתולוגיה והתנהגויות קשות בעתיד.

2. טיפול בבעיות קיימות ומניעת החרפתן – ליווי הילד לכיוון התפתחותי הרצוי לצורך פתרון הקשיים והאתגרים התפקודיים/התנהגותיים.

כאשר מתרחשות בעיות התנהגות קשות בגנים הגננות לעיתים קרובות חסרות אונים ומפוחדות , ונוטות להתמודד באמצעות המנעות וויתור, או בכוחנות ללא הצלחה. הקניית הכלים של אַיֶּכָּה משפרת באופן מהותי את יכולתן בהתמודדות יומיומית קשה זאת.

במקרים כאלה חשוב שתהיה הדרכה אחידה לכל צוות הגן (גננת, גננת משלימה, סייעות, צוותי צהרון לפעמים) על מנת לייצר שפה אחידה, ולעיתים, במידת האפשר, גם עבודה פרטנית גם עם ההורים.

ההצלחה הגדולה של התערבויות אַיֶּכָּה בגנים וטיפול במגוון רחב של בעיות איתן מתמודדות גננות נובעת ממספר גורמים:

 • הקשר של הילד עם הגננת בגיל הרך הוא בדרך כלל קשר משמעותי ולכן באמצעותו ניתן ליצר שינוי חיובי. קשר טוב ומשמעותי בין המגדל והגדל חיוני להצלחת העבודה עם השיטה. הרבה פעמים מתקיימת עבודה על בניית/חיזוק הקשר. בגני ילדים לרוב לא נדרשת עבודה כזאת לצורך התחלת התהליך.
 • הגננות הן בדרך כלל דמויות משמעותיות וחשובות בחיי הילד והמשפחה, הובלת שינוי על ידן זוכה בד”כ להתייחסות רצינית ומוערכת.
 • בגיל הצעיר השינוי מתרחש בדרך כלל ביתר קלות ומהירות מכיון  שדפוסים לא מתאימים אינם מקובעים.
 • גננות, שפועלות בד”כ לבד, צמאות להדרכה וקשר עם דמות טיפולית מכוונת להדרכה קונקרטית ופרקטית שניתן ליישמה בגן כמו שיטת העבודה של אַיֶּכָּה.

מודל העבודה על פי שיטת אַיֶּכָּה לגני ילדים כולל את מרכיבי ההדרכה הבאים:

(ניתן ליישם אותם יחד, או בשילוב של חלק מהם, בהתאם להמלצת הצוות של אַיֶּכָּה וגובה התקציב):

 • השתתפות הגננות בהשתלמות לגננות לעבודה עם עקרונות שיטת אַיֶּכָּה. ההשתלמות מאפשרת לגננות גם למידה תאורטית משותפת וגם למידה מההתנסויות של כל אחת מהמשתתפות בקבוצה – העמיתות למקצוע. הדרכה כזאת יעילה בעיקר לצורך התערבות מניעתית. היא מאפשרת לגננות להבין את הקשיים הקיימים כיום בהכוונת הילדים לכיוון התפתחותי מיטיב, לזהות יחד את המיומנויות ההתפתחותיות החשובות בגיל הזה, לראות את ההבדלים ביניהן סביב “הערכים המגדלים”, ובהמשך – למידה שיטתית של “השפה המגדלת” תוך הבאת מקרים מהגן שלהן.
 • עבודה פרטנית עם הגננת או הסייעת בגן. ביחס לילד ספציפי או קבוצת ילדים, או כל דבר בגן לגביו קיימת אי נוחות וקיים פער בין מה שחשוב לגננת לבין האופן בו הדברים מתנהלים בפועל.
 • עבודה עם קבוצת הורים של הורי הגן. בגנים ניתן להציע קבוצות להורים. פעמים רבות יש יתרון להדרכה משותפת של קבוצה טבעית של הורים מאותו גן לצורך הכוונה סביב קשיים נורמטיבים של הורים בהתמודדות היום יומית עם ילדים בגיל הרך.

לחזרה לעמוד הבית לחץ כאן.

Open chat
כתבו לנו
דברו איתנו - במה נוכל לעזור?