fbpx

הכשרה מצולמת/כתובה

השתלמות ארגונית מפגש שני: שותפות והיעדר שותפות

        האדם השלם המתנהל בעולם יודע להבחין בין מערכות יחסים שיש בהן הרמוניה אהדה ואמון למערכות יחסים המבוססות על אינטרסים וניהול מכבד של ניגודי אינטרסים, לבין סוג שלישי של מערכות יחסים, בהן הוא חש איום או נתון לאיום ממשי ונדרש להגן על עצמו. מורים ומנהלי בתי ספר מוכשרים מאד, יודעים להבחין באופן אינטואיטיבי בין 3 קבוצות אלה ולהתנהל באופן אפקטיבי מול כל אחת [...]

שותפות והתחשבות מבוא לאייכה במפרשים

הדגש של "אייכה- התקשורת המגדלת" הוא על יכולתו של ההורה להיות בהיר. "ההיפך" מבהירות – ערפול, טשטוש, אטימות. על מנת להיות בהיר לילדו,  על ההורה להיות בהיר ו"מוכר" לעצמו. איכות זו היא "ההיפך" מעיוורון, או קושי לראות. התהליך של מעבר מהבנה שלנו את עצמנו ואת העולם באופן מעורפל, מטושטש או מתוך עיוורון, ליכולת ראיה בהירה, ראיה צלולה , עם נגיעה בטבע האמיתי של הדברים, [...]

משוב ושיפוטיות

מפרשים-  מפגש 2-  שיפוטיות ומשוב. מתן משוב לאחר, שאינו מבקש מאיתנו משוב ואינו מעוניין בו, הוא משימה מורכבת ומאיימת ולכן רובנו נמנעים ממנה. בקושי אנחנו מצליחים לתת משוב נאמן למי שמבקש מאיתנו, כל שכן למי שאינו מבקש מאיתנו. מדוע לתת או לבקש משוב, זו משימה אנושית כל כך מורכבת? בגלל העיסוק האנושי הדומיננטי כל כך בשאלות- אני אהוב? אני שייך? אני שווה? ככל שאנחנו יותר [...]

ויניקוט ואייכה הרצאה בקורס מבוא במפרשים

הרצאה לקורס מבוא במפרשים במפגש זה, אני מבקשת ליצור חיבור בין החשיבה של וויניקוט, כפי שמוצגת במאמר שקראתם לבין רעיונות מרכזיים של "התקשורת המגדלת" שעומדים במרכזה של הכשרה זו. אדגים את השימוש ברעיונות באמצעות "סיפור מקרה" שנעשה בו שימוש ב"תקשורת מגדלת". משם אפתח. תמר, אישה מקסימה באמצע שנות ה30 לחייה, בחרה להיות אם אומנת לפלא. הן הכירו כשפלא הייתה בת 7, ילדה מתוקה ומתמסרת [...]

תכנית לקורס בסיס מרוכז- אייכה (בימי הקורונה)

שיעור 1- התארגנות קורונה- מקומות ישיבה קבועים, שלשות קבועות לעבודה האישית, מי שמגיע לכן ממילא מכריז על עצמו שאינו בסיכון שהוא יודע עליו, ואינו ברמת חרדה גבוהה מהקורונה. ידרוש מכולנו לכבד את החוקים והנהלים. מכריזה מראש שאני מאותגרת ביכולת זו. היכרות- את מי או את מה אתם מביאים איתכם למפגש שלנו- דאגה? אי נחת? סקרנות? התלבטות? אפשר להשיב מהמקום המקצועי או האישי, או הקשר-מתח [...]

חירות ההורה- הרצאה מדגימה רב גילאית

הרצאה מדגימה- שימוש בשפה המגדלת. בהרצאה זו, אבקש לתת דוגמאות קליניות, המראות כיצד שימוש בחשיבה ובפרקטיקה של "השפה המגדלת" פותח בפני ההורים אפשרויות חדשות, לעיתים מפתיעות, להשפיע על ילדם תוך הישענות על החופש השלם שיש ברשותם, לבחור כיצד לתת ביטוי בהיר לעצמם. העיקרון שאבקש להדגיש ולהדגים כאן, הוא האפשרות להיחלץ ממצב שגורם להורה קושי, סבל ודאגה, מבלי להיכנס למאבק. אני אבקש להראות שהיחלצות זו, [...]

Open chat
כתבו לנו
דברו איתנו - במה נוכל לעזור?