fbpx

תרגיל/סדנא

כבוד

כבוד – הרצאה וסדנא לאח"מ: מצגת + קובץ נלווה עם ההרצאה מצגת-בנושא-כבודהורד הרצאה-על-כבוד-ליווי-למצגת-בסדנא-לאחמהורד שקופית ראשונה -כבוד המושג כבוד, מושג שנוי במחלוקת בתקופה שלנו. כתרבות אנו לא מחנכים עוד את ילדינו לכבוד אלא מזמינים אותם ליחסי אהבה בלבד. נובע מכוונה טובה, אבל נעדר דיוק. נובע מכך שאנו מבלבלים בין שני סוגים או שתי פנים של כבוד- שקופית בכוח בשליטה כבוד- שעוסק בכוחנות, שליטה, הכפפה, מעמדות  (לעיתים שפה כמו עבריינית) שקופית [...]

סדנה לקב”סים פגישה מס.1

                                                                     - 1 - סגנונות הורות: מודל "אב" ומודל "אם". מודל אב: ההורים וצרכיהם במרכז.                הילד איננו קיים בזכות עצמו: הוא לא סובייקט, מה עובר עליו ומה הצרכים שלו                אינם בפוקוס בכלל. השאלה סביב גידולו היא: איזו תועלת יביא להוריו, איך ישרת                את הצרכים שלהם, ויותר מכך: איך ישרת את החברה, השבט.                זו הייתה התפיסה השלטת , (ספרטה, השמדת תינוקות חלשים שלא יהיו חיילים,                ייחוס חשיבות [...]

סדנה לקב”סים פגישה מס. 3

היום נלמד מפת התמצאות, מפה שתעזור לנו לאבחן מה יחסו של הילד  אל המבוגרים המשמעותיים בחייו וכיצד המבוגר המשמעותי יכול לכוון את הילד לצאת ממצב תקוע למצב של התפתחות בכיוון הרצוי. הדגשה:  1) אנחנו לא נעסוק במשפחות בהם הילדים מוזנחים, נטושים, ההורים אינם מתפקדים בכלל או לא נמצאים בכלל בבית. גם לא נעסוק במשפחות בהן מתעללים בילדים. אלה מקרים בהם יש להכניס לתמונה את הרווחה.            [...]

תכנית השתלמות מרוכזת לאנשי חינוך – סדנאות.

על התוכנית לכלול  את התכנים הבאים , חלקם או כולם, בהתאם לבחירת המנחה- -חסך לעומת חסך בכוון, הורות והוראה בעידן הפוסט מודרני: בלבול ואובדן דרך בחברה המערבית, בלבול ואובדן דרך בחברה הישראלית, מודל אב, מודל אם, הרתיעה המוצדקת מהורות כופה וחודרנית, הקושי לכונן יחסים בין סובייקטים, האתגר המורכב של סימון כיוון ללא דיכוי. אפשרויות לסדנה- מטפורות- איסוף מטפורות סביב "הורה" או "אמהות" ו"אבהות". לבדוק עם המשתתפים עד [...]

Open chat
כתבו לנו
דברו איתנו - במה נוכל לעזור?