fbpx

אייכה בחינוך

כבוד

כבוד – הרצאה וסדנא לאח"מ: מצגת + קובץ נלווה עם ההרצאה מצגת-בנושא-כבודהורד הרצאה-על-כבוד-ליווי-למצגת-בסדנא-לאחמהורד שקופית ראשונה -כבוד המושג כבוד, מושג שנוי במחלוקת בתקופה שלנו. כתרבות אנו לא מחנכים עוד את ילדינו לכבוד אלא מזמינים אותם ליחסי אהבה בלבד. נובע מכוונה טובה, אבל נעדר דיוק. נובע מכך שאנו מבלבלים בין שני סוגים או שתי פנים של כבוד- שקופית בכוח בשליטה כבוד- שעוסק בכוחנות, שליטה, הכפפה, מעמדות  (לעיתים שפה כמו עבריינית) שקופית [...]

השתלמות ארגונית מפגש שני: שותפות והיעדר שותפות

        האדם השלם המתנהל בעולם יודע להבחין בין מערכות יחסים שיש בהן הרמוניה אהדה ואמון למערכות יחסים המבוססות על אינטרסים וניהול מכבד של ניגודי אינטרסים, לבין סוג שלישי של מערכות יחסים, בהן הוא חש איום או נתון לאיום ממשי ונדרש להגן על עצמו. מורים ומנהלי בתי ספר מוכשרים מאד, יודעים להבחין באופן אינטואיטיבי בין 3 קבוצות אלה ולהתנהל באופן אפקטיבי מול כל אחת [...]

סדנה לקב”סים פגישה מס.1

                                                                     - 1 - סגנונות הורות: מודל "אב" ומודל "אם". מודל אב: ההורים וצרכיהם במרכז.                הילד איננו קיים בזכות עצמו: הוא לא סובייקט, מה עובר עליו ומה הצרכים שלו                אינם בפוקוס בכלל. השאלה סביב גידולו היא: איזו תועלת יביא להוריו, איך ישרת                את הצרכים שלהם, ויותר מכך: איך ישרת את החברה, השבט.                זו הייתה התפיסה השלטת , (ספרטה, השמדת תינוקות חלשים שלא יהיו חיילים,                ייחוס חשיבות [...]

סדנה לקב”סים פגישה מס. 3

היום נלמד מפת התמצאות, מפה שתעזור לנו לאבחן מה יחסו של הילד  אל המבוגרים המשמעותיים בחייו וכיצד המבוגר המשמעותי יכול לכוון את הילד לצאת ממצב תקוע למצב של התפתחות בכיוון הרצוי. הדגשה:  1) אנחנו לא נעסוק במשפחות בהם הילדים מוזנחים, נטושים, ההורים אינם מתפקדים בכלל או לא נמצאים בכלל בבית. גם לא נעסוק במשפחות בהן מתעללים בילדים. אלה מקרים בהם יש להכניס לתמונה את הרווחה.            [...]

לשמור על המוגנות שלי כמורה (וכהורה)

מוגנות של הורים ומורים הרצאה זו, כולל תיאור וניתוח המקרה שאציג, מתבססים על גישת אייכה שפותחה ע"י ד"ר איתן לבוב, מרכז אייכה ל"הורות מגדלת".  אחד הפרמטרים המבחינים את גישת אייכה מגישות אחרות נוגעת לשאלה: "היכן ולמי ההורה מציב את הגבול". בגישות חינוכיות רבות מדברים על מתן מענה לצרכים של הילד, ולצד זה שמירת ההורים על חוקים מוסכמים בבית, על מנת "לשים גבולות לילדים". [...]

Open chat
כתבו לנו
דברו איתנו - במה נוכל לעזור?