fbpx

מיקי גרבר

עמדת הכדאיות ההוגנת עקרונות יסוד

עמדת יחס  של כדאיות היא לא רק ענין פרקטי, או הרע במיעוטו אלא בעלת ערך בפני עצמו, מדוע?   העקרונות המנחים בתוך ערוץ תקשורת זה : מלמדת ומפתחת תפיסת מציאות – נבנית ההבנה והקבלה של הקשר בין מה שאני מחולל או איך אני מתנהג לבין תוצאות - האופן בו העולם מגיב אלי.מפתחת עצמיות נפרדת ומובחנת - במערכת יחסים בה יש שני סובייקטים [...]

ערכים התפתחותיים סדנא

כיצד במפגש עם איש חינוך מזקקים ערך התפתחותי החשוב לו ויכולות לפיתוח/ חיזוק אצל הילד מטרת הסדנא: הלומדים יצאו עם חוויה של שינוי זווית ההסתכלות ואופן חשיבה על בעיות של ילדים - מגישת המניע/ 'לילד יש בעיה' לעבר הסתכלות המדגישה התפתחות, רכישת יכולות חדשות וחשיבות הסביבה ככלי/אמצעי לשינוי.  תמצית: תחנה משמעותית ראשונה בהדרכת מורה/גננת/הורה  היא לקדם שינוי בתפיסה, בתודעה : ללמוד [...]

שושנת היחסים

החידוש של אייכה הוא מפה הנקראת שושנת היחסים בה אנחנו משתמשים כדי לתת למגדלים  את האפשרות לזהות את עמדת היחס של הילד כלפי המגדל /מורה בנושא המסויים ולהתאים את המסר המגדל של המורה לעמדת היחס של הילד. בכל פנייה שלנו אל הזולת בנוגע לנושא שאנחנו שואפים לקדם, הזולת יכול להימצא מולנו באחת מארבע עמדות יחס בסיסיות השונות זו מזו. אני [...]

עמדת הכדאיות ההוגנת

ההרצאה כולה תעסוק בערוץ הכדאיות ולפיכך לאורכה היא מנסה לעשות שני דברים - גם להסביר באופן שיטתי את העקרונות והפרקטיקות הקיימות בערוץ זה וגם להדגים זאת ברוב המקרים דרך החיים הבית ספריים.

Open chat
כתבו לנו
דברו איתנו - במה נוכל לעזור?